แจ้งการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย สามารถแจ้งชำระเงินได้ผ่าน 2 ช่องทาง ผ่านแบบฟอร์ม หรือ แจ้งทาง Line : @033cymxg

***หากไม่เป็นสมาชิกช่องเลขคำสั่งซื้อใส่รหัสสินค้าแทน

แจ้งการชำระเงินผ่านLine : @033cymxg

  • แจ้งชื่อ – นามสกุล
  • อีเมล์
  • สลิปการชำระเงิน
  • รายการที่ซื้อ
  • จำนวนที่ซื้อ

Line QR Codeเพื่อยืนยันการชำระเงิน

thank you